Trang chủ Giới thiệu Sơ đồ site Liên hệ English

Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi t  
- Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân

Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH hai thành viên

Công ty Cổ phần

Công ty Hợp danh

 

Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4.

 
Thông báo về chương trình đăng ký kinh doanh qua mạng
Những điều cần biết khi đăng ký doanh nghiệp
Danh sách một số ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề
Danh sách một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định
Tổng quan về tình hình đăng ký kinh doanh
Tìm kiếm thông tin chi tiết doanh nghiệp
Hướng dẫn khởi sự doanh nghiệp
Hội nhập kinh tế quốc tế
Số điện thoại Hướng dẫn thủ tục Đăng ký kinh doanh :38293179
Số điện thoại Hướng dẫn thủ tục Đăng ký đầu tư :38227495